donderdag 28 januari 2010

Geestelijk vooruitgaan

"Worden de genoegens dezer wereld, haar banden en schatten, u ontnomen? De goddelijke Liefde heeft het gedaan, zeggende dat "gij alle deze dingen behoeft"" (Message to The Mother Church for 1902, blz 19).
Moeten we ons tehuis, onze beste vrienden en liefde opgeven; kan iemand van ons zonder deze dingen gelukkig zijn? Neen, maar misschien is het nodig, dat ons begrip er van gelouterd wordt. Wij moeten wellicht leren, waar zij eigenlijk te vinden zijn en waar zij in eeuwigheid verblijven. Er is in de stof zelfs niets van de Liefde te zien. Zij kan slechts in één plaats worden gevonden, namelijk in Geest.
Als wij het geestelijke feit in Science bevatten, zal dit ons thuis lieflijker en veiliger maken; zal het onze dierbaren nader brengen en hen in veiligheid behouden. Wij moeten echter nooit te bang zijn om onze tak, ons stoffelijk begrip, los te laten en de winden Gods te trotseren, daar wij behoren te weten, dat Liefde ons en onze geliefden dragen en ons in een ruimere plaats brengen zal, d.w.z. tot een grotere mogelijkheid om anderen te dienen. Op die wijze zal ons gezin zich uitbreiden, totdat allen er deel van uitmaken. Dan zal ons tehuis een plaats zijn, die alle vermoeiden en geestelijk verhongerden aantrekt om ze verkwikt en bevredigd weer heen te zenden. Zo zullen wij in het begrijpen en bewijzen van het geestelijke vooruitgaan, totdat wij de schepping zien, zoals zij in werkelijkheid is en altijd geweest is - als 'zeer goed'.

Geen opmerkingen: