woensdag 6 januari 2010

Geen grenzen

Gods macht is nooit begrensd door geografische grenzen, nooit beperkt door de verkeerde actie of het gemis aan actie van stervelingen, nooit door enig stoffelijke omstandigheid minder dan oneindig doeltreffend gemaakt. Er ligt een diepe, wetenschappelijke bemoediging in de woorden van een geliefd gezang uit het Gezangboek van Christian Science (nr. 10):

Juicht volkren, juicht en prijst Zijn naam,
Den hoeder aller landen;
Zijn liefde breekt de slavernij,
Verlost van 's vijands banden;
Want God alleen regeert,
Geen ander zij geëerd,
Geen naam, geen andre stem,
Geen steun, dan die van Hem,
Zijn koninkrijk is eeuwig.

Geen opmerkingen: