zaterdag 9 januari 2010

Belofte

Het menselijk leven biedt een overvloed van vragen, die beantwoord moeten worden: wat wij moeten doen, waarheen wij moeten gaan, hoe wij moeten denken, wanneer wij moeten spreken, wie wij moeten vertrouwen.
De wisselvalligheden van het menselijk bestaan en het plotselinge van vele van de veranderingen die het ons brengt, verliezen hun vermogen om ons te kwetsen, wanneer wij ons pad aan Gods onfeilbaar bestuur toevertrouwen. Leiding is Gods gave aan de mens.
De beoefenaar van Christian Science kan iedere dag het bewijs geven, dat zijn verlangen om Gods wil te doen, gesteund door iedere onzelfzuchtige daad, die hij verricht heeft, op zijn pad een licht werpt, dat hij niet kan misverstaan. "Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien." (Matth. 5:8) is de eeuwige belofte, ons door Christus Jezus gegeven.
Elk schijnbaar verlies dat wij lijden door moedig vast te houden aan de opdrachten van de geestelijke zin, zal rijkelijk vergoed worden op Liefde's eigen, blijvend voldoening schenkende wijze.

Geen opmerkingen: