dinsdag 1 december 2009

Wetenschap

De leer van Jezus over de volkomen geestelijkheid van de mens was niet alleen maar een theorie. Die leer was gegrond op een aantal wezenlijke feiten, die hij als wetten beschouwde en die zich ook onderling als wetten verhouden. Op die grondslag gaf hij de bewijzen dat zijn stellingen over God en de mens waar zijn. Zo'n verzameling van bewezen wetten noemen wij wetenschap. Daarom noemde Mrs. Eddy haar ontdekking, die gebaseerd is op de leer van Christus Jezus, "Christian Science".

Geen opmerkingen: