dinsdag 22 december 2009

Wedergeboorte

Geestelijke wedergeboorte is een eerste vereiste voor goddelijke genezing. Deze genezing is het resultaat van een heilig, verheven begrip dat men heeft van de volmaaktheid van God en van Zijn schepping, de mens en het heelal. Christus Jezus heeft gezegd (Matt. 6:33): "Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u worden toegeworpen."
Christian Science leert, dat het gebed, wil het zijn volle uitwerking hebben, moet worden ingegeven door een onzelfzuchtige liefde voor het geestelijk goede. Een gebed dat niet dieper gaat dan een persoonlijk zelfbesef zal geen genezing brengen. Als wij er in slagen ons bij geestelijke waarden te bepalen, zullen de andere dingen, zoals vrede en de gezondheid van gemoed en lichaam, ons zeker worden toegeworpen.

Geen opmerkingen: