zaterdag 5 december 2009

Liefde zegent

De regen valt "over de rechtvaardigen en onrechtvaardigen"; de zon schijnt evengoed op de groene weiden als op de woestijn, die er schijnbaar geen nut van trekt en er wordt ons gezegd, dat "God geen aannemer des persoons is." Zo zegent de liefde, die de goddelijke Liefde het meest nabijkomt, - "het hoogste goed in de wereld" - wanneer zij in de harten van de mensen woont, niet alleen degenen die ons het naast staan en ons dierbaar zijn, maar iedereen en alles, waar onze gedachten naar uitgaan.
Wat ook onze zonden, ons verdriet of onze fouten mogen zijn, Liefde met haar oneindige wet werpt ze uit in de duisternis, de nietsheid van vergetelheid, en bekleedt ons met het stralende kleed van reinheid, gezondheid en volmaaktheid.

Geen opmerkingen: