dinsdag 8 december 2009

Leiding

Het is spreekwoordelijk dat een voorwerp dat in beweging is beter op besturing reageert dan een voorwerp dat in rust is. Wanneer wij in twijfel zijn, welke stap wij moeten nemen, moeten wij er op bedacht zijn om aan argumenten van besluiteloosheid en van voorgevoelens het zwijgen op te leggen met de krachtige erkenning van het almachtig bestuur van Gemoed. Dan wordt de gedachte ontvankelijk voor de intuïtieve leiding die door de profeet in de volgende stellige verklaring wordt beschreven (Jes. 30:21): "En uw oren zullen horen het woord van hem, die achter u is, zeggende: Dit is de weg; wandelt daarin, als gij zoudt afwijken ter rechter- of ter linkerhand."
In Wetenschap en Gezondheid vinden wij de lieflijke verzekering (blz. 254): "Wanneer wij geduldig God verbeiden en in gerechtigheid Waarheid zoeken, wijst Hij ons de weg."

Geen opmerkingen: