donderdag 10 december 2009

Jeugdigheid

Veel volwassenen ervaren, dat de dagen en maanden niet genoeg tijd geven om ook maar een klein gedeelte tot stand te brengen, van wat zij verlangen te doen. En toch is wat zij missen niet tijd. Wat zij nodig hebben is niet een terugkeer tot hun eigen jongere jaren, maar het aanvaarden van deze eigenschap van de jeugd - het gevoel, niet aan tijd gebonden te zijn.
Wij zouden even spontaan zijn als een kind wanneer wij even onbevreesd waren als een kind. De uitingen van onbevreesdheid, zoals liefde, vertrouwen, vriendelijkheid, edelmoedigheid, ontvankelijkheid, levenskracht, veerkracht, bestaan alle zonder inachtneming van tijd. Denk ook eens aan openhartigheid, durf, beslistheid, plooibaarheid en gratie! Deze hoedanigheden zijn niet tot enige leeftijd of omstandigheid beperkt.
Zij zijn "de eenvoudigheid die in Christus is" (2 Kor. 11:3) en die voor iedereen beschikbaar is.

Geen opmerkingen: