woensdag 9 december 2009

Het Leerboek

Van begin tot einde is het leerboek van Christian Science, Wetenschap en gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift stevig gegrondvest op de leer van de Bijbel. Ja, het boek staat vol aanhalingen zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament. Het legt speciaal de nadruk op de Bijbelboodschap betreffende de geestelijke aard van God en Zijn schepping, en toont ons hoe wij gebruik kunnen maken van de goddelijke wet van volmaaktheid. Zoals deze eenentwintigste eeuw vereist, legt het boek de nadruk op bewijzen. Het vraagt ons om geheel in overeenstemming met de openbaring van Gods alheid te denken en te leven en zijn wet in ons leven in werking te stellen.
Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament vinden wij aanhoudend verklaringen van Gods oneindigheid - Zijn almacht, alomtegenwoordigheid en allesomvattende intelligentie. "Ik ben God en niemand meer" (Jes. 45:25). "Vervul ik niet de hemel en de aarde? spreekt de Heere" (Jer. 23:24). "De Heere, de almachtige God, heeft als koning geheerst (Openbaring 19:6). En zo verder. God is alles in alles. God is alomtegenwoordigheid, almacht en intelligentie. Er is niemand dan Hij alleen.
Het boek laat zien hoe wij door volledig vertrouwen te stellen in de openbaring van Gods alomtegewoordigheid en almacht, onze gedachten in overeenstemming brengen met de goddelijke Waarheid. En deze gehoorzaamheid resulteert in genezing.

Geen opmerkingen: