zaterdag 19 december 2009

Groot belang

Om aan hedendaagse wereldproblemen het hoofd te bieden wordt waakzaamheid, moed en gehoorzaamheid aan Waarheid vereist. Temidden van de opwindende krantenkoppen van deze tijd is er geen nieuws dat van groter belang is dan het Christendom, dat onze Meester onderwees en in toepassing bracht. In een eeuw van politieke tirannie en kerkelijk despotisme, van beroering, onrust, haat kwam Christus Jezus prediken dat het koninkrijk Gods nabij is. Hij oefende een gezag uit, dat door de macht van het materialisme niet geƫvenaard of weerstaan kon worden.
In onze eeuw wijken stoffelijke beperkingen voor de vrijheid-schenkende macht van God, de oneindige Geest. De mensheid roept luid om vrijheid. Volkeren schreeuwen om vrijheid; naties worden geboren; de slagbomen van tijd en ruimte brokkelen af. Het koninkrijk Gods is op komst.
De individuele Christian Scientist vervult slechts dan zijn belangrijke taak, wanneer zijn geestelijk begrip groeit en hij er steeds op bedacht is de onweerstaanbaarheid van Gods macht te demonstreren.

Geen opmerkingen: