woensdag 2 december 2009

Gods tempel

Wat bedoelt Paulus wanneer hij zegt dat "Gij Gods tempel zijt en de Geest God in ulieden woont"? Ongetwijfeld moet hij aan meer gedacht hebben dan aan ons fysiek lichaam alleen. Hij spreekt stellig over ons bewustzijn. Geestelijk bewustzijn is waarlijk een tempel omdat het een heilige plaats is, een heiligdom, een plaats waar de Christus, Gods tegenwoordigheid, aanwezig is. Ons bewustzijn is een plaats waar God verheerlijkt wordt met dankzegging en vreugde, een plaats die geheiligd wordt door gebed en verering, een plaats die door Liefde omvat wordt.
Wanneer we weten dat onze ware identiteit de tempel God is, dan is er geen plaats over voor de duisternis van vrees, maar alleen voor het licht van de Christus. In onze tempel is geen ziekte of pijn, maar alleen de gezondheid en het welzijn van de Christus. Ook is er in die tempel geen ontmoediging en mislukking te vinden, maar alleen de bezieling en de steun van de Christus.
Laten we onszelf dikwijls in herinnering brengen: "Ik ben Gods tempel en de Geest Gods woont in mij. Het licht van de Christus schijnt door mij heen."

Geen opmerkingen: