maandag 7 december 2009

Gezicht van Liefde

Zijn wij zelfzuchtig, haatdragend, zondig? Liefde hervormt ons. Gaan wij onder leed gebukt?
Laten we ons dan wenden tot de alomvattende armen van de goddelijke Liefde, wier liefelijke aanwezigheid tederheid paart aan kracht. Zij die wij liefhebben kunnen uit onze gezichtskring verdwijnen, maar ze blijven ten volle in het gezicht van Liefde, onze Vader-Moeder, en zijn vrij, worden gesteund en beschermd door de eeuwigdurende werking van Liefde.
De vertroostende werking van Liefde zal de leegte vullen met Liefde's eigen rustige vreugde en met vrede, die alle verstand te boven gaat.
Er bestaat geen macht, die de werking van Liefde kan loochenen, verstoren, beperken, tegenhouden of tot stilstand kan brengen. Voor Liefde bestaat er geen tegenstand. Liefde is oppermachtig. Liefde is God.

Geen opmerkingen: