zondag 20 december 2009

Geven

Wat geeft God? Hij geeft van zijn eigen wezen. Daar de mens alles heeft wat Liefde geeft, heeft hij al de hoedanigheden en ideeën van God, en omdat hij God weerspiegelt, weerspiegelt hij ook de activiteit van het geven. De mens geeft doordat hij Gods volledige uitdrukking is. En hij geeft van het onuitputtelijke goede dat de substantie van zijn wezen is. De mens geeft intelligentie, wijsheid, liefde en hij brengt deze hoedanigheden voortdurend tot uitdrukking.
Hoe verwerft de Christian Scientist deze aard van geven? Naarmate hij leert de hoedanigheden van Liefde tot uitdrukking te brengen, geeft hij vanzelfsprekend. Een werkelijk intelligent of wijs mens weet, hoe hij in een anders nood kan voorzien op de wijze die de meeste bevrediging zal geven aan de persoon, die in nood verkeert. Daarom zal een ieder, die de hoedanigheden van het gevende wezen van God verwerft en in praktijk brengt, spoedig bemerken, dat hij spontaan geeft, zoals deze hoedanigheden dat vereisen.
Een mens die deze hoedanigheden weerspiegelt, doet goed en denkt er dan niet verder over. En dit is de juiste wijze van geven, rustig, in stilte, zonder enige ophef of moeite.

Geen opmerkingen: