vrijdag 11 december 2009

Geestelijke Liefde

Er is slechts een soort liefde en dat is de liefde van Liefde, of Gods liefde. Onder menselijke liefde wordt gewoonlijk verstaan de genegenheid van de ene persoon voor de ander, en die gaat soms samen met heerszucht, de neiging om beslag op iemand te leggen of zelfzucht. Daarentegen komt geestelijke liefde tot uiting wanneer wij, door de studie van Christian Science, God leren begrijpen als Liefde en de mens als Zijn beeld en gelijkenis, die de goddelijke Liefde weerspiegelt. Met dit begrip zullen wij een verkeerde karaktertrek afleggen, zoals bijvoorbeeld kritiek, tegenzin, haat of jaloezie tegenover onze medemensen en zullen wij zuivere liefde tot uiting brengen in praktische menselijke daden van vriendelijkheid en hulpvaardigheid. Zo gaan de volgende woorden uit Wetenschap en Gezondheid door Mrs. Eddy in vervulling (blz. 17): "En Liefde wordt weerspiegeld in liefde."

Geen opmerkingen: