zaterdag 12 december 2009

Geestelijk begrip

In elke ervaring, hetzij groot of klein, is het altijd ons werk het geestelijk begrip te zoeken en te verwerven. En het geestelijk begrip wordt altijd gevonden in de hoedanigheden van God, die de waarheden openbaren betreffende de mens, het gezin, het tehuis, zaken, kerk, gemeente, volk en wereld - en zelfs omtrent sneeuwruimen. Zo zou bijvoorbeeld het geestelijk begrip van hart ten dele gevonden worden in de volgende hoedanigheden: onuitputtelijke kracht, harmonie, bestendigheid en onfeilbare werkzaamheid. En het juiste begrip van zaken in geestelijke samenwerking, inschikkelijkheid, harmonische ontplooiing en onbeperkte vooruitgang.
De geestelijke idee van God is de Christus, de Verlosser van de wereld. De Christus heft de mens op tot het eeuwige licht van de hemel van Ziel.

Geen opmerkingen: