vrijdag 18 december 2009

Bron

De zon is de centrale bron van het licht en warmte. De zon wordt dikwijls als symbool voor God gebruikt. De schrijvers van de Bijbel deden dat bijvoorbeeld. Deze symboliek helpt ons beter te zien hoe God, Geest, de ware bron en het centrum is van het bestaan van de mens. De intelligentie en liefde die van het goddelijk Gemoed, God, uitstromen, kunnen vergeleken worden met de uitstraling van licht en warmte van de zon. God is de scheppende macht die de mens het aanzijn geeft en hem de goddelijke natuur tot uitdrukking doet brengen. God is de bron van liefde en geeft in overvloed; God is de bron van intelligentie en vormt en bestuurt de mens naar Zijn beeld en gelijkenis; Hij is de bron van alle ware genezingsmacht. De bron is zuiver geestelijk, niet stoffelijk. In feite is het de macht van God, het goddelijk Leven, dat het heelal samenstelt en handhaaft.

Geen opmerkingen: