donderdag 3 december 2009

Activist

Als we een duidelijk begrip van onze ware, onvergankelijke identiteit verkregen hebben, groeit het verlangen in ons dit begrip nog verder te ontwikkelen door onze naaste te helpen en de samenleving te verbeteren.
Jezus was een activist. Hij trok zich niet terug uit de wereld om in zijn eentje de begrenzingen van de stof te overwinnen en zijn eigen zaligheid uit te werken. Hij gebruikte zijn begrip in het dagelijkse leven om de mensen te genezen en een betere maatschappij tot stand te brengen. Wel trok hij zich vaak terug op een berg en bracht dan een hele nacht door in gemeenschap met God. Maar hij keerde altijd weer terug tot de mensen om hen te onderwijzen en te genezen. Hij zei ook nooit tegen zijn leerlingen dat ze als kluizenaars moesten leven. Integendeel! "Gaat henen in de gehele wereld," gebood hij hen, "predikt het Evangelie (de blijde boodschap) aan alle creaturen." "Geneest de kranken." (Markus 16:15; Mattheus 10:8). In dit opzicht was ook Mrs. Eddy een activiste.

Geen opmerkingen: