vrijdag 13 november 2009

Trooster

De "Heilige Geest" of Trooster, wiens komst door Christus Jezus was voorspeld, wordt in Wetenschap en Gezondheid, pag 588, als volgt omschreven: "De Goddelijke Wetenschap; de ontvouwing van het eeuwige Leven, de eeuwige Waarheid en Liefde."
Door het bestuderen van de Bijbellessen wordt de Christian Scientist in steeds grotere mate zich bewust van de onafgebroken werking van de goddelijke wet en de steeds voortschrijdende ontwikkeling van Leven, Waarheid en Liefde in het individuele bewustzijn.
Grote moed en vreugde brengt de alles overstijgende gedachte aan de Christian Scientist, want het maakt mogelijk om zichzelf te zien als een volledige weerspiegeling van de Vader-Moeder God, samen bestaand en eeuwig met zijn goddelijk Beginsel. Alleen dit begrijpen van het een-zijn van Beginsel en zijn idee kan de wereld genezen van haar schijnbare onenigheden, zonde, lijden, gebrek en ellende, en kan de mensheid wakker schudden van een schijnbaar gescheiden bestaan van God.

Geen opmerkingen: