donderdag 26 november 2009

Reinheid

Een hart dat trouw is aan God, is in alle opzichten gezond, omdat het 't natuurlijke ritme van Gods wezen weerspiegelt, zoals door Christus tot uitdrukking wordt gebracht. De dichter Tennyson laat de goede ridder, Sir Galahad, zeggen:

Mijn kracht is als de kracht van tien,
Omdat mijn harte zuiver is.

Christus Jezus heeft gezegd (Matth. 5:8): "Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien." Reinheid is een eis, waaraan sommigen moeilijk kunnen voldoen. Zuivere beweegredenen, zuivere gevoelens en het zuivere begrip van Christin Science echter zijn een waarborg voor geestelijke vrede.
Wanneer het sterfelijk gemoed met zijn eigen melodie indruk op ons wil maken, laten wij dan door de snaren van gedachte de akkoorden van hemelse harmonie klinken en zodoende de sterfelijke dissonanten uitwissen met de harmonieƫn van Geest.
Dan zullen wij ons alleen van het goede bewust zijn en weten, wat het betekent de blijdschap des Heren te hebben, blijmoedig van hart en tevreden te zijn.

Geen opmerkingen: