vrijdag 6 november 2009

Eenzaamheid

Misschien zegt iemand: "Het is gemakkelijk voor iemand, die gezelschap en een gelukkig thuis heeft, om te zeggen dat eenzaamheid kan genezen. Maar hoe staat het met mij? Ik ben zo alleen."
Voor zo iemand kan het helpend zijn nog eens de werken en ervaring van Mrs. Eddy te herhalen; zij vond eenheid en tevredenheid, voordat de uiterlijke verandering in haar leven plaatsvond. Zij was niet bezig met het zoeken naar menselijke kameraadschap, maar zocht haar gezelschap in geestelijke ideeën waar de individuele mens in volkomenheid als Gods gelijkenis gezien wordt.
Iemand die eenzaamheid de baas wil worden moet vermijden dat hij onbewust anderen het kameraadschap misgunt. Een van de snelste manieren om zelf het goede te ervaren, is dankbaar te zijn voor het goede, dat wij zien in het leven van onze naasten.
Vastklemmen aan anderen, proberen hen te beïnvloeden of hen tot zich te trekken om er persoonlijk beter van te worden, is een vorm van zelfzucht en stoot eerder ware vriendschap van zich af dan haar voor zich te winnen. Maar als wij de mensen aan God overlaten, hen vrijlaten om overeenkomstig hun hoogste gevoel van wat recht is, te leven en te leren hen onzelfzuchtig lief te hebben, dan houdt dit ons in het bewustzijn van de goddelijke Liefde, waarin alleen ware bevrediging en volkomenheid te vinden zijn.
Jezus heeft gezegd (Matth.6:33): "Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden."
En dit is de belofte, die Christian Science ons schenkt.

Geen opmerkingen: