zondag 29 november 2009

Christus

Er is maar een volkomen manifestatie van het goddelijk Gemoed, en die manifestatie is Christus, vol verscheidenheid - dat wil zeggen individueel - tot uiting gebracht. Volgens Paulus is "Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods" (1Kor. 1:24).
Mary Baker Eddy hief het Christusbegrip hoog boven de doodsheid en dodelijkheid van de eindige stoffelijke persoonlijkheid en heeft geestelijkheid tot een der eerste vruchten van Christian Science gemaakt.
Christus is een naam, die de manifestatie van Waarheid in haar veelsoortige bediening beschrijft. Welke functie of bediening Christus ook heeft, deze kan, omdat zij een manifestatie van Waarheid is, niet anders dan besloten zijn in de manifestatie van Waarheid, omdat Christus niet God, niet de Vader is maar de Zoon, niet de goddelijke oorzaak maar het gevolg, niet het goddelijk Gemoed, maar de idee van Gemoed, en niet de oneindige Ego, maar de uitdrukking van de grote Ik Ben.
Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid op blz. 333: "Het goddelijk beeld, de goddelijke idee, of Christus, was, is en zal in eeuwigheid onscheidbaar zijn van het goddelijk Beginsel, God."

Geen opmerkingen: