woensdag 21 oktober 2009

Petrus

Een keer was Petrus met andere discipelen in een schip, toen Jezus hen naderde, wandelend op de zee. De discipelen schrokken en konden hun ogen niet geloven. Toen Jezus blij aankondigde, dat hij het echt zelf was, antwoordde Petrus met zijn gewone onstuimigheid: "Heere, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water" (Matt.14:28) En de Meester zeide: "Kom!" De Bijbel vermeldt, dat Petrus werkelijk een paar stappen op de zee deed. Verder lezen wij, dat hij bang werd en begon te zinken en tot Jezus riep om hem te redden.
Zou het waar zijn, dat Petrus alleen maar vroeg om uit het water gered te worden? Petrus was een visser en gewend aan de zee. Ongetwijfeld was hij een goed zwemmer. Lijkt het niet waarschijnlijk, dat Petrus, toen hij zag, dat hij inderdaad het verbazingwekkend kunststuk van Jezus kon nadoen, een hoge dunk van zichzelf begon te krijgen? Is het dan niet mogelijk, dat hij eigenlijk riep om gered te worden - van Petrus?

Geen opmerkingen: