donderdag 22 oktober 2009

Influisteringen

Bij zorgvuldig doorlezen van de geschriften van Mary Baker Eddy, lezen wij verschillende werkwoorden die zij gebruikt om de werking van het kwaad te beschrijven, zoals: "zegt", "fluistert in", "betoogt", "maakt er aanspraak op" [matigt zich aan, beweert]. Deze werkwoorden duiden de methode van het kwaad aan. Zijn werkwijze bestaat in het spreken tot, iets influisteren aan en pleiten met de menselijke gedachte. Indien men al wat het kwaad influistert als feit aanvaardt, dan is het doel om leugens in de plaats van feiten te stellen, op dat moment geslaagd.

Wanneer wij echter eenmaal geleerd hebben, hoe in ons eigen bewustzijn de negatieve influisteringen van het kwaad met de positieve ideeën van God, het goede, tot zwijgen te brengen, dan zijn we ontegenzeggelijk op weg naar gezondheid, geluk en onsterfelijkheid.
Jezus beantwoordde het gepraat van de slang met zijn verklaring van geestelijke waarheid, waarvan de laatste luidde: "Den Heere uwen God zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen." (Matt. 4:10)

Geen opmerkingen: