donderdag 22 oktober 2009

Influisteringen

Bij zorgvuldig doorlezen van de geschriften van Mary Baker Eddy, lezen wij verschillende werkwoorden die zij gebruikt om de werking van het kwaad te beschrijven, zoals: "zegt", "fluistert in", "betoogt", "maakt er aanspraak op" [matigt zich aan, beweert]. Deze werkwoorden duiden de methode van het kwaad aan. Zijn werkwijze bestaat in het spreken tot, iets influisteren aan en pleiten met de menselijke gedachte. Indien men al wat het kwaad influistert als feit aanvaardt, dan is het doel om leugens in de plaats van feiten te stellen, op dat moment geslaagd.

Wanneer wij echter eenmaal geleerd hebben, hoe in ons eigen bewustzijn de negatieve influisteringen van het kwaad met de positieve ideeën van God, het goede, tot zwijgen te brengen, dan zijn we ontegenzeggelijk op weg naar gezondheid, geluk en onsterfelijkheid.
Jezus beantwoordde het gepraat van de slang met zijn verklaring van geestelijke waarheid, waarvan de laatste luidde: "Den Heere uwen God zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen." (Matt. 4:10)

woensdag 21 oktober 2009

Petrus

Een keer was Petrus met andere discipelen in een schip, toen Jezus hen naderde, wandelend op de zee. De discipelen schrokken en konden hun ogen niet geloven. Toen Jezus blij aankondigde, dat hij het echt zelf was, antwoordde Petrus met zijn gewone onstuimigheid: "Heere, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water" (Matt.14:28) En de Meester zeide: "Kom!" De Bijbel vermeldt, dat Petrus werkelijk een paar stappen op de zee deed. Verder lezen wij, dat hij bang werd en begon te zinken en tot Jezus riep om hem te redden.
Zou het waar zijn, dat Petrus alleen maar vroeg om uit het water gered te worden? Petrus was een visser en gewend aan de zee. Ongetwijfeld was hij een goed zwemmer. Lijkt het niet waarschijnlijk, dat Petrus, toen hij zag, dat hij inderdaad het verbazingwekkend kunststuk van Jezus kon nadoen, een hoge dunk van zichzelf begon te krijgen? Is het dan niet mogelijk, dat hij eigenlijk riep om gered te worden - van Petrus?

zaterdag 17 oktober 2009

Spontane werking


Christian Science brengt de menselijke wil tot zwijgen, kalmeert de vrees door Waarheid en Liefde en veraanschouwelijkt de spontane werking van de goddelijke kracht in het genezen van de zieken
W&G, blz. 445

donderdag 15 oktober 2009

Vraag van de week

Heeft u een geestelijke "model" waarop u uw levenswijze afstemt? Wat is dit model en in hoeverre heeft dit geholpen en u (be)geleid?

(Do you have a spiritual "model" with which you align your life? What is it, and how has it helped guide you?)

donderdag 1 oktober 2009

Vraag van de week

Heeft gebed jou geholpen hoe om te gaan met geruchten en roddelpraat?

(How has prayer helped you steer clear of rumors or gossip?)