zaterdag 5 september 2009

Oplossing vinden

Wanneer wij een probleem met betrekking tot menselijke verhoudingen uitwerken, moeten wij er voor zorgen, dat wij niet de mening koesteren, dat wij het slachtoffer van omstandigheden zijn. De toets van ons geloof en ons begrijpen brengt verbetering, geen verdriet. Niet de individualiteit van het ware menszijn wordt op de proef gesteld, maar wèl ons geloof in en ons begrijpen van de ware individualiteit. Wanneer wij ons strikt houden aan het geestelijke feit, dat alle verhoudingen in God verblijven en in Zijn hele schepping op harmonische wijze tot uitdrukking worden gebracht, zullen wij iedere poging laten varen om louter stoffelijke middelen aan te wenden om een geschil bij te leggen.
Wij zullen de oplossing zoeken in een juist begrijpen van God en van onze harmonische geestelijke verhouding tot het ganse mensengezin. Laten we niet vergeten, dat een persoonlijke zin van onszelf en anderen de ware individualiteit verbergt, en dat, naarmate de persoonlijke zin wordt uitgeschakeld, de ware individualiteit, of het kind van God, aan het licht zal worden gebracht.

Geen opmerkingen: