vrijdag 4 september 2009

Onhoorbare stem

Gods leidende hand is steeds in onze nabijheid. Ootmoed stelt ons in staat dit te zien. Geloof aan het goede maakt het ons makkelijk die te gehoorzamen. Mary Baker Eddy, de ontdekster en grondlegster van Christian Science, beschrijft de onweerstaanbare macht van de leiding van Liefde, wanneer zij ons in het leerboek Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift vertelt (blz. 559):"Voor het menselijk gemoed is de onhoorbare stem van Waarheid 'gelijkerwijs een leeuw brult'. Zij wordt gehoord in de wildernis en in de duistere plaatsen waar vrees woont."
De enige eis, die Waarheid ons stelt, is, dat wij luisteren naar deze stem. Christian Science toont ons hoe dit te doen.

"Herder, wijs de weg mij aan,
Die mij opwaarts leidt,
Hoe ik zamel, hoe ik zaai,
Hoe 'k Uw schapen weid."
(Poems, blz. 14)

Geen opmerkingen: