vrijdag 18 september 2009

Jezus volgen

Christus Jezus heeft ons de hoogste zichtbare illustratie gegeven van de wijze waarop het begrijpen van het goddelijk Beginsel een algehele verandering in de menselijke ervaring brengt. Jezus manifesteerde de hoogste vorm van de mensheid door zijn geestelijk begrijpen van het Beginsel van het wezen van de mens. Hij zei (Joh. 12:32): "En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal ze allen tot mij trekken." Er moest een verhogen plaatsvinden, een vergeestelijking van de gedachte, een begrijpen van Beginsel, zodat de eigenschappen van Ziel de verlossing tot het menselijk bevattingsvermogen konden brengen. Jezus week nooit af van zijn Beginsel; daarom maakte hij voortdurend vorderingen in het overwinnen van sterfelijkheid en het demonstreren van zijn volmaakte geestelijke zelf.
Het is nog steeds aan ons zijn demonstraties na te volgen. Het goddelijk Beginsel, dat door Jezus gedemonstreerd werd, is hetzelfde Beginsel, dat in deze tijd door middel van Christian Science de volmaaktheid van de mens als de idee van God openbaart. Beginsel is in alle eeuwigheid Eén: het is Alles in oneindigheid; het is God, onze Vader-Moeder, hier en nu.

Geen opmerkingen: