zaterdag 29 augustus 2009

Zelfbestuur

Jezus is ons voorbeeld. Hij stond tegenover wereldaangelegenheden, zoals wij die nu ook kennen en desondanks deed hij alle wetten van sterfelijkheid teniet. Hoe bereikte hij dit?
Door kennis en de toepassing van zelfbestuur. Wat betekent zelfbestuur in Christian Science? Het betekent dat wij één almachtige, alomtegenwoordige, alwetende en alwerkende macht, het goddelijk Beginsel erkennen en aanvaarden, dat door zijn onfeilbare wetten zijn eeuwige, volmaakte schepping van geestelijke ideeën bestuurt.
Jezus erkende en gehoorzaamde voortdurend deze besturende macht. Zijn mentaliteit vereenzelvigde zich met de Christus, de zuivere uiting van goddelijk Gemoed, dat het al regeert. Daardoor werd hij waarlijk door zichzelf bestuurd. Hierdoor was hij in staat machtige werken te doen en verkeerde begrippen van zonde, ziekte, disharmonie en dood te vernietigen. Ieder van ons weerspiegelt in zijn ware wezen de goddelijke individualiteit en is daarom eveneens zelf-bestuurd.
Ieder van ons kan veel bijdragen om een einde te maken aan oorlogen, disharmonie in het gezin, in de kerken, in ons tehuis, in zaken en onder volkeren, door onrust te verdrijven uit ons eigen hart en denken. Dit kunnen wij doen door elk verkeerd begrip omtrent onszelf, ons gezin, onze buren, onze gemeente, onze regering en de wereld te verwerpen en alleen het getuigenis van Geest als waar te aanvaarden.

Geen opmerkingen: