zaterdag 22 augustus 2009

Spectrum

Iedere kleur heeft een eigen identiteit, maar maakt wel deel uit van het spectrum. Zo heeft elk synoniem van God zijn eigen bijzondere betekenis en door het juiste gebruik ervan kan een juister begrip van Gods alheid worden verkregen.
Synoniemen van God zijn:
Gemoed geeft uitdrukking aan intelligentie en begrijpen;
Geest het ware wezen van het heelal is eeuwig en onvernietigbaar, zonder de aanwezigheid van stof;
Ziel is de genade Gods, zondeloosheid en reinheid;
Beginsel is de immer-tegenwoordige en alles beheersende wet, onveranderlijk, onpartijdig en volledig;
Leven immerdurende heerschappij van harmonie, onsterfelijk en onaantastbaar;
Waarheid is de werkelijkheid van volmaaktheid, onweerstaanbaar en positief in haar werk;
Liefde is de universele wet van het goede, zonder zweem van kwaad, vrees of twijfel.
Deze synomiemen in toepassing gebracht demonstreert de volkomenheid van God. Omdat de intelligentie waarmee zaken worden bestuurd, ontleend worden aan het alwetend Gemoed, hoef je nooit te twijfelen bij de keuze van de weg die je moet inslaan. Omdat zaken de werkzaamheid van Geest weerspiegelen kunnen zij niet stilliggen of tegengewerkt worden. Leven maakt deel uit van je wezen, Waarheid beschermt en Liefde steunt.

Mrs. Eddy schrijft in haar gedicht "Liefde" (Poems blz. 7):
"'t Was Liefde, die daar spande een boog
Vol heilbeloften, hoog omhoog."

Geen opmerkingen: