donderdag 20 augustus 2009

Ootmoed

De grootste mannen en vrouwen uit de geschiedenis zijn de nederigen van geest geweest. Christus Jezus heeft, gedreven door geestelijke ootmoed, gezegd (Joh. 5:30): "Ik kan van mijzelven niets doen". Hij handelde als iemand, die ten volle van Gemoed afhankelijk was en wendde zich voor leiding en voorlichting tot zijn Vader met de absolute overtuiging, dat Gemoed in staat was in de behoefte te voorzien.
In de Bijbel wordt ook voor het gevaar van trots gewaarschuwd in het verhaal van Koning Nebukadnezar, die door zijn buitensporige ijdelheid en verwaandheid krankzinnig werd. "Is dit niet het grote Babel, dat ik gebouwd heb tot een huis des koninkrijks, door de sterkte mijner macht en ter ere mijner heerlijkheid?" (Dan. 4:30). Op dat zelfde moment verloor hij zijn verstand en hij at gras als de os en zijn nagels groeiden als de klauwen van vogels en 'zeven tijden" gingen over hem voorbij totdat hij bereid was God als de bron van alle grootheid te erkennen.
Deze en andere waarschuwingen herinneren ons aan de noodzaak altijd op onze hoede te zijn voor de dwaling van eigendunk of het gevoel van persoonlijk kunnen.
Wanneer wij succesvol zijn in onze ondernemingen laten we ons dan in diepe ootmoed tot God keren en Hem danken voor Zijn gaven van wijsheid en intelligentie. De poort tot succes in Christian Science leidt niet langs trots op intellect of eigengemaakte bekwaamheid, maar langs ootmoed.

Geen opmerkingen: