maandag 31 augustus 2009

Licht

Mrs. Eddy zegt ons in ons Christelijk werk niet "een achterblijver in den wedloop" te worden. Het woordenboek zegt, dat een achterblijver iemand is, die lui van aard is. Wij zouden kunnen zeggen, dat het iemand is, die nalaat de ontelbare waarheden en talenten te gebruiken, die hem in Christian Science worden geopenbaard. Als iemand door problemen omringd is en de hinderpalen wijken niet, dan kan hij/zij de Concordanties op de werken van onze Leidsvrouw nemen en de passages bestuderen onder het woord "yield" (zich overgeven aan). Dan kan hij zich afvragen: "Heb ik mij overgegeven aan de Waarheid of aan dwaling? Heb ik de leer van Christian Science aanvaard of de fabels van de stoffelijke zin? Heb ik mij overgegeven aan het goddelijk Gemoed of aan het sterfelijk gemoed? Ben ik trouw aan mijn dagelijkse plichten als een Christian Scientist? Wat is mijn doel, mijn ideaal? Is het om God welgevallig te zijn of de mammon?"
Eerlijke antwoorden op deze vragen zullen de gedachten opwaarts leiden en gereed maken om zich over te geven aan de grote waarheden van Christian Science en de overvloedige zegeningen te ontvangen, die daarmee gepaard gaan.
Een trouwe Scientist zouden wij kunnen vergelijken met een vuurtoren. In de duisternis van storm en wind staat de vuurtoren onbeweeglijk op de rots. Hoewel de storm er om heen raast, heeft hij daar geen deel aan. Zijn licht schijnt helder en onafgebroken en zijn stralen dragen een waarschuwing toe naar hen, die op zee zwoegen. Zo vervult hij een tweeledig doel; door zijn licht kan hijzelf nooit in duisternis verkeren en zijn stralen spoeden zich voort om hen, die op de onstuimige zee worstelen, te leiden.
(Matth. 5:16): "Laat uw licht alzoo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uwen Vader die in de hemelen is, verheerlijken."

Geen opmerkingen: