zaterdag 1 augustus 2009

Kinderen

In Science and Health (blz 236) zegt Mrs. Eddy: "Kinderen zijn volgzamer dan volwassenen en leren gemakkelijker de eenvoudige waarheden liefhebben, die hen gelukkig en goed zullen maken." En zij voegt eraan toe: "Terwijl de volwassene op twee gedachten hinkt of met verkeerde geloofsvormen heeft te kampen, komt de jeugd gemakkelijk en met rasse schreden tot Waarheid."
Een treffend voorbeeld, waar een genezing mee gepaard ging, is het volgende, waaruit blijkt, hoe diep een kind het Gebed des Heren, het Onze Vader, kan opvatten. Het bedoelde jongetje was ongeveer vier jaar oud. Hij vertelde zijn moeder, dat hij zich niet goed had gevoeld, maar dat hij zichzelf had genezen. "Hoe heb je dat gedaan?" vroeg zijn moeder. "Wel, in de zondagsschool heb ik geleerd 'uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid'. Daardoor wist ik dat ik niet ziek kon zijn." Kort daarna kwam de moeilijkheid terug en de moeder sprak er met het kereltje over. Hij zei dadelijk: "Ik weet waarom de dwaling terugkwam." "Waarom dan?" vroeg de moeder. "Omdat ik vergat te zeggen in der eeuwigheid." Moeder en kind zeiden toen samen op: " ...uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid", en de dwaling was volkomen overwonnen.

Geen opmerkingen: