maandag 3 augustus 2009

God is Liefde

"God is Liefde" (1 Joh. 4:8), en in Christian Science brengt de mens, die wij kennen als het beeld en de gelijkenis van God, de eigenschappen van Liefde tot uitdrukking; dus worden bestaan en activiteit van de mens door Liefde in werking gesteld.
In al zijn genezingen keerde Jezus de opvattingen van de stoffelijke zin om. Hoe? Door de mens niet te zien als een sterveling, die onderworpen is aan de spanningen van stoffelijke theorieën en deze tot uitdrukking brengt, maar door de mens te erkennen als geestelijk, als kind van God, dat volledig en in volmaakte harmonie wordt bestuurd door de opperste intelligentie van het heelal.
Christian Science verwerpt het getuigenis van iedere niet-goddelijke gedachte en omstandigheid als onwaar en aanvaardt alleen, wat goed en geestelijk zuiver is. Deze mentale houding werkt de manifestatie van de eindige, stoffelijke zinnen tegen en maakt, dat de mensen zich afwenden van oneerlijkheid naar integriteit, van onmenslievendheid en haat naar liefde. Met recht schrijft Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid (blz 269): "De metafysica herleidt dingen tot gedachten en vervangt de voorwerpen der zinnen door de ideeën van Ziel."

Geen opmerkingen: