zaterdag 15 augustus 2009

Geestelijke zin

Wat is geestelijke zin? Wat zijn geestelijke hoedanigheden? Hoe leert men ze kennen? Geestelijk onderscheidingsvermogen – hoe kan je dat van nut zijn? U zult een geestelijke hoedanigheid herkennen, omdat deze geheel goed is.
Wanneer uw eerlijkheid niet langer een kwestie van keuze is; wanneer u eerlijk bent, omdat je niet anders kunt; wanneer u eerlijk bent zonder acht te slaan op het feit of de wereld het weet of niet weet en zelfs wanneer de wereld het tegendeel over u gelooft; wanneer u eerlijk bent, omdat u niet anders dan eerlijk kunt zijn en handelen, dan ziet u de eerste glimp van het geestelijk zijn. U stelt er geen vragen over. De gedachte aan een beloning komt nooit in u op. U bent, wat u bent door de feiten zelf. Dan blijft u onbewogen onder stormen en spanningen, waar mensen gewoonlijk voor vrezen. Want u weet, dat het “uws Vaders welbehagen [is] ulieden het Koninkrijk te geven”. En zoals het met eerlijkheid is, zo is het met uw liefde, uw oprechtheid, uw werkzaamheid.
Geestelijke zin is de uitdrukking van intelligentie. Te midden van schijnbare verwarring is hij de gids. Hij openbaart wat verborgen schijnt te zijn. Hij werpt het volle licht op alles, wat werkelijk en waar is, zowel als op wat duister en verborgen is.

Geen opmerkingen: