donderdag 6 augustus 2009

Geestelijke Liefde

In haar boek Miscellaneous Writings stelt mrs. Eddy de vraag (blz. 104): "Hoe zullen wij tot ons ware zelf komen?". Dit is haar antwoord: "Door Liefde. Het Beginsel van Christian Science is Liefde en haar idee vertegenwoordigt Liefde. Door genezing wordt gedemonstreerd, dat dit goddelijk Beginsel en deze idee, God en de werkelijke mens zijn."
Het is daarom noodzakelijk dat wij voortdurend uitdrukking geven aan Liefde, God, het Beginsel van het bestaan van de mens.
Dikwijls zien wij in ons leven het tegenovergestelde van Liefde tot uitdrukking komen in vrees, afkeer, prikkelbaarheid, vitterij, onrechtvaardigheid en een te haastig oordeel, maar deze uiting is te wijten aan onbekendheid met Gods volmaakte mens. Als we deze God-ongelijke karaktertrekken te boven willen komen, dan is het eerste wat we moeten doen uiting geven aan een ontfermende geestelijke liefde. De liefde van Onze-Vader-Moeder God in ons hart is het oplossingsmiddel. Zij doet hardheid, eigenzinnigheid, weerspannigheid en aanmatiging wegsmelten of lost deze op.
Als wij anderen en onszelf zien zoals wij werkelijk zijn in Geest, zien wij de onschendbare volmaaktheid van de mens, die niet in staat is te vervallen tot tweedracht, wrijving, haat en afgunst.
Liefde zegent en bevrijdt; Liefde is de balsem waar heden zozeer behoefte aan is.

Geen opmerkingen: