vrijdag 7 augustus 2009

Gedachte veranderen

Genezen te worden is eigenlijk het loslaten van menselijke geloofsvormen; en studeren is een van de wegen, waardoor je leert, hoe los te laten. Wanneer iemand, die aan de een of andere lichamelijke ziekte lijdt, al lerende omtrent God, de Waarheid, geheel in de studie opgaat, dan wordt het mesmerisme verbroken en begint de genezing. Verwacht men een verandering van de ziekteverschijnselen te zien in het lichaam, in plaats van alle aandacht te besteden aan het verhogen van geestelijk begrijpen in zijn gemoed, dan wordt de genezing vertraagd. Niet eerder dan dat de Kananeesche vrouw haar grote bezorgdheid over haar zieke kind en haar eigen vermoeidheid en afgetobde gevoel los liet om zich tot de waarheid door Jezus onderwezen, te keren en uit te reiken voor slechts een kruimpje, dat mogelijk van de tafel van de Meester zou vallen, was haar dochter 'genezen van dat ogenblik af'.
Hoe sneller men zijn gedachte van de lichamelijke moeilijkheid afneemt en een diep verlangen koestert om het woord Gods te horen en in genade te groeien, des te spoediger de les geleerd en de genezing zal zijn volbracht.

Geen opmerkingen: