vrijdag 14 augustus 2009

Drievuldig

Christian Science erkent het bestaan van slechts één God. "Hoor Israël, de Heere onze God is een énig Heer." In deze wetenschap leren wij, dat er synonieme termen voor God bestaan, die de oneindigheid van Zijn wezen te kennen geven. Tot deze synoniemen behoren: Leven, Waarheid en Liefde. Op blz. 331 en 332 van Science and Health verklaart Mrs. Eddy: "Leven, Waarheid en Liefde vormen de drie-eenige Persoon, God genoemd - m.a.w., het drievoudig goddelijk Beginsel, Liefde. Zij vertegenwoordigen een drievuldigheid in éénheid, drie in één-dezelfde in wezen, ofschoon veelvormig in bediening: God, de Vader-Moeder; de Christus, de geestelijk idee van zoonschap; en de goddelijke Wetenschap of de Heilige Trooster. Deze drie brengen in de goddelijke Wetenschap de drievoudige, wezenlijke natuur van het oneindige tot uitdrukking. Ook wijzen zij op het goddelijk Beginsel van het wetenschappelijk zijn, op de intelligente betrekking van God tot de mens en het heelal."

Geen opmerkingen: