zondag 2 augustus 2009

Denken

In Wetenschap en Gezondheid (blz. 86) zegt Mrs. Eddy: "Het sterfelijk gemoed ziet wat het gelooft, even zeker als het gelooft wat het ziet."
Onze manier van denken bepaalt grotendeels wat wij van onze wereld ervaren. Jezus zei: 'Gij zijt het licht der wereld." (Matth.5:14) En wij zijn het licht van onze eigen wereld, en de waarheid tegenover iedere dwaling die zich daar voordoet.
Maar wij zijn dit licht alleen maar als wij erkennen en volhouden dat - correct gezien - deze wereld de manifestatie of uitdrukking is van God, of het oneindig Gemoed, alleen en daarom volmaakt goed is. Wat zichzelf aandient als het kwaad in onze wereld, is suggestie, foutieve opvatting, valse veronderstelling, vaste overtuiging zo u wilt, maar niet de werkelijkheid van het bestaan.
Indien het kwaad werkelijk is, geloof ik niet dat wij er iets aan kunnen doen, dus hoeven we dat ook niet langer te proberen. Als wij geloven dat het kwaad werkelijk is, denk ik dat we er ook niet veel tegen kunnen doen. Maar als we de onechte aard ervan inzien, hebben wij een grondslag om het kwaad aan te pakken, zowel individueel als op gemeenschaps- en wereldniveau.
Het begrijpen dat wat we waarnemen onecht is, omdat het niet de uitdrukking van God is, verandert ons in mentale en geestelijke activisten, die geheel en al aan de kant staan van Waarheid en het goede. Dat geeft ons een werkelijke grondslag om met succes op te treden.

Geen opmerkingen: