vrijdag 21 augustus 2009

Beginsel

De bouw van een tunnel kan aan de tegenover elkaar liggende kanten van een rivier gelijktijdig gestart worden. Langzaam aan zal hij vorm krijgen; elke kant zal afzonderlijk gebouwd worden en toch zullen beide gedeelten elkander precies in het midden ontmoeten. De zekerheid van de grondregels van de wiskunde, de natuurkunde en de bouwkunde – wanneer deze op de juiste wijze worden toegepast – maakt dit mogelijk.
Mrs Eddy schrijft in The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany op blz. 226: “ Wat men in de dagelijkse omgangstaal aanduidt als het beginsel van harmonische trilling, het beginsel van de instandhouding van het getal in de meetkunde, het beginsel van het hellend vlak in de mechanica, enz. is slechts de uitwerking van een universele oorzaak – een uiting van het ene goddelijke intelligente Beginsel, dat de aarde door ontwikkelde geestelijke macht in haar baan houdt, dat de golven en de winden beheerst, dat aandacht schenkt aan het vallen van een musje, en dat alles bestuurt, van het oneindig kleine tot de oneindigheid – namelijk God.”
Al wat werkelijk is, wordt geschapen, in stand gehouden en gezegend door Beginsel. Er heerst onverbroken harmonie in het koninkrijk Gods, omdat Beginsel, of Liefde, harmonie voortbrengt en in stand houdt.
Fysieke disharmonie, verkeerde karaktertrekken, zoals opvliegendheid, eigenwaan, heerszucht en eigenzinnigheid, moesten waarschuwingstekens zijn, dat iemand van Beginsel is afgeweken.
Zonder het oneindig Beginsel om ons te leiden, zou het menselijk leven geen doel, geen werkelijke hoop, geen verlossing hebben. Wanneer Beginsel wordt begrepen, heft het ons bewustzijn op, maakt dit ruimer en krachtiger. Het geeft aan degene, die tracht het te weerspiegelen, een doel, richting, succes en genezing.

Geen opmerkingen: