woensdag 15 juli 2009

Plan van God

Toen Job zich bewust werd van het wezen, de macht en de tegenwoordigheid van God, zei hij (Job 42:2): "Ik weet, dat Gij alles vermoogt, en dat geen van uw gedachten kan afgesneden worden."
Wanneer wij nieuwe verantwoordelijkheden op ons moeten nemen, wanneer er nieuwe eisen aan ons worden gesteld, nieuwe kansen zich voordoen en wanneer er belangrijke beslissingen moeten worden genomen, moeten wij ons in de eerste plaats afkeren van de stoffelijke zin der dingen om na te denken, stil te staan en ootmoedig proberen het plan van God te zien.
Belangrijk is het, dat we ons volledig aan Gods plan overgeven. Wellicht heeft Hij voor ons iets te doen, dat nooit bij ons was opgekomen.
Plannen die in overeenstemming met Waarheid en Liefde zijn gemaakt hebben een ordelijk verloop. Zij staan boven het peil van hebzucht en persoonlijk vooroordeel. Laten we ernstig bidden: "Niet mijn wil, maar de uwe geschiede." (Luc. 22:42)
Plannen die van God uitgaan, zijn intelligent, want zij hebben hun oorsprong in de ene intelligentie, God. Waarachtig succes, op intelligentie gebaseerd, is een ieder tot zegen, maar desillusie is de nasleep van plannen, die afkomstig van onszelf, niet van God, zijn. De beweegredenen moeten juist zijn en de werkwijze moet vrij zijn van eigenzinnigheid.

Geen opmerkingen: