zaterdag 4 juli 2009

Herstel

Voor de Christelijke metafysicus is het goed functioneren van het lichaam niet iets dat onbelangrijk of verwerpelijk is. Het ligt voor de hand dat de maag, het hart, de hersenen, enz. op normale wijze moeten blijven functioneren. Maar om de normale toestand te herstellen maakt de Christian Scientist gebruik van een essentieel andere methode. Zijn ervaring wijst uit dat de normale werking van het lichaam sneller herstelt wanneer de aandacht niet gericht wordt op het stoffelijke lichaam, maar wanneer het besef veld wint dat zulke elementen als ware en normale werking, de wet die het lichaam bestuurt, ware intelligentie en ordelijk functioneren, niet afhankelijk zijn van de stof. Deze elementen vinden hun oorsprong in God.
En dat is de reden waarom de waarlijk wetenschappelijk genezer zijn benadering een diep godsdienstig en zuiver geestelijke basis geeft. Zijn werk is erop gericht de onverbroken eenheid van God en de mens te ontdekken en duidelijk de leugen te onderkennen van de stoffelijke theorieën die de volmaakte verhouding van God tot de mens zouden willen verbreken.
Zo worden onze ogen geopend voor de werkelijkheid van het zijn - en dat resulteert onder andere in het herstel van de normale en gezonde mentale en lichamelijke functies.

Geen opmerkingen: