donderdag 9 juli 2009

Gemoed (Mind)

Mrs. Eddy schrijft in haar boek Unity of Good: "Wat u ziet, hoort en voelt is een staat van bewustzijn en kan geen andere werkelijkheid bezitten dan de waarde die u eraan toekent."
Alle zijn bestaat uit goddelijke oorzaak en gevolg en God kan net zomin ziekte verwekken als de zon duisternis kan veroorzaken.
Maakt het enig verschil of we moeten ontwaken uit de droom waarin we achtervolgd worden door een grizzlybeer, of uit die met een ijsbeer, een bruine beer of een zwarte? Natuurlijk niet, want het soort beer heeft daar niets mee te maken. Nogmaals, het probleem is niet de beer, maar de droom. Evenzo is datgene wat zich voordoet als een bepaald soort ziekte, of dat nu tbc of kanker is, niet een werkelijke toestand of feitelijkheid, maar een hypnotische droom.
In haar leerboek schrijft Mrs. Eddy: "Om ziekte te voorkomen of te genezen, moe de macht van Waarheid, van de goddelijke Geest, de droom der stoffelijke zinnen verbreken."
Was dat niet precies wat Jezus deed toen hij de dochter van Jairus uit de dood opwekte? Tegen de ouders en de weeklagenden zei hij: "Schreit niet; zij is niet gestorven; maar zij slaapt." Er staat dan: "En zij belachten hem, wetende, dat zij gestorven was." Maar Jezus wierp de gedachten aan dood uit. Hij wist de waarheid en deed het kind opstaan.
Jezus weerspiegelde het goddelijk Gemoed, het enige Gemoed, als zijn gemoed, en daar God het enige Gemoed is dat weerspiegeld kan worden, moeten wij evenals Jezus datzelfde Gemoed weerspiegelen. Paulus zegt dan ook: "Laat dat gemoed in u zijn, hetwelk ook in Christus Jezus was."

Geen opmerkingen: