zondag 12 juli 2009

Geestelijke kwaliteiten

De geestelijke kwaliteiten waarmee God ons toegerust heeft komen tot uiting in ieder van ons, ongeacht of we een man of een vrouw zijn. Ieder van ons drukt intelligentie, kracht, vitaliteit, intuïtie, liefde en zachtheid uit. Deze geestelijke eigenschappen zijn niet afhankelijk van het geslacht van de persoon. Deze eigenschappen geven aan wat wij werkelijk zijn, een individuele weerspiegeling van al Gods eigenschappen, ook van die welke als mannelijk of vrouwelijk beschouwd worden. Niet een mannelijke of vrouwelijke God heeft ze geschapen, maar onze hemelse Vader-Moeder, het ene volkomen en complete wezen. Wanneer we meer leren over God als Vader-Moeder, ontdekken we onszelf, wie en wat we zijn en we zien onszelf als de uitdrukking van al de voortreffelijke eigenschappen van God. Naarmate we Gods kwaliteiten meer en meer tot uitdrukking brengen, tonen we minder verkeerde menselijke karaktertrekken.
In ons ware zelf zijn we allemaal liefdevol, rein, gezond, onbevreesd en onafhankelijk van alles behalve God. Wanneer we hoog genoeg kijken zien we onszelf en anderen beter zoals we werkelijk zijn, de volkomen en complete kinderen van God, de man en vrouw van Gods schepping over wie in het eerste hoofdstuk van Genesis gesproken wordt.

Geen opmerkingen: