dinsdag 2 juni 2009

Ware bewustzijn

Een bede om hulp brengt geen verandering in God, maar zij brengt de verandering in onszelf. Zij brengt een algehele verandering in onze werkwijzen. Zij verheldert onze doelstellingen, brengt ootmoed in onze drijfveren en zuivert onze verlangens. Maar om op deze wijze te bidden is het wellicht nodig, dat we beginnen met de meer eenvoudige opvattingen van God als onze helper - d.w.z., met het ABC van Christian Science. Dan kunnen wij hoger stijgen in ons begrip van God als alle ware bewustzijn, dat zich van geen kwaad, zonde of dood bewust is. Zulk een gebed maakt God niet aan de mens gelijk, maar het maakt onze gedachten geestelijk.
Christian Science behandeling berust op het begrip, dat God absoluut is en op een steeds groeiend begrijpen van Zijn alheid. De wetenschap dat God ons vertroost, ons door de grootheid van Zijn liefde bereikt; dat Hij de berouwvolle vergiffenis schenkt, onze gedachten bestuurt; dat Hij ons leidt en steunt bij onze schreden opwaarts, is een relatieve maar toch wetenschappelijke stap bij een behandeling. Het is een voorbijgaande glimp, die er ons toe leidt ons geestelijk een-zijn met God en de absolute volmaakbaarheid van Zijn oneindig wezen te begrijpen.
In Unity of Good (blz 4) zegt Mrs Eddy: "Verwerven wij een tijdelijk bewustzijn van Gods wet, dan gevoelen wij, in een zekere, eindige, menselijke zin, dat God tot ons komt en deernis met ons heeft; bereiken wij echter het punt, dat wij door de Wetenschap van God, Zijn tegenwoordigheid begrijpen, dan vernietigt dit ons gevoel van onvolmaaktheid, of van Zijn afwezigheid, door een meer goddelijk begrip, Dat God alle ware bewustzijn is, en dit geeft ons de overtuiging, dat, als wij Hem nog dichter naderen, wij voor immer ons eigen bewustzijn van dwaling moeten verliezen."

Geen opmerkingen: