dinsdag 2 juni 2009

Waarheid

Soms lijkt het erop dat er chaos, vrees of wanhoop heersen, maar dikwijls is deze toestand het gevolg van het feit, dat Waarheid dwaalbegrippen ontwortelt en naar de oppervlakte brengt. Het licht van Waarheid legt de duistere beelden in het sterfelijk denken bloot, zodat hun onwerkelijkheid gezien en bewezen zal worden.
Waarheid is niet op de een of andere dag of tijd begonnen waar te zijn. Waarheid is er altijd en is er altijd geweest, en in het heelal is geen plaats voor iets anders. Gebed in Christian Science schept Waarheid niet, brengt waarheid niet ergens heen, en brengt Waarheid evenmin tot handelen.
Christelijk wetenschappelijk gebed verdrijft dwaalbegrippen en onware gedachten, en op die wijze openbaart het Waarheid. Wat bijvoorbeeld gezien wordt als de genezing van een ziekte of van een onharmonische toestand is in de eerste plaats het tenietdoen van een waangeloof - het geloof, dat er in Gods heelal een ziek mens of een onharmonische toestand is of ooit geweest is. Genezing is het bewijs van het aan 't licht komen van Waarheid, van datgene wat altijd bestaan heeft en wat in feite hier en nu aanwezig is.

Geen opmerkingen: