dinsdag 16 juni 2009

De Bijbel

De Bijbel, die ons vertelt hoe reeds in vroege tijden naar Waarheid is gezocht, heeft als baken gediend voor geestelijk gezinde mannen en vrouwen van latere eeuwen. Zij deden hun best in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift te leven en zij putten kracht uit de beloften die er in de Bijbel gedaan worden.
Heden ten dage wordt een beter begrip van de Heilige Schrift gegeven in het leerboek van "Wetenschap en Gezondheid met sleutel tot de Heilige Schrift" door Mary Baker Eddy. Het leerboek vervangt de Bijbel niet, maar licht hem toe en onderschrijft de belangrijkheid ervan.
Jezus verwees dikwijs naar de Heilige schrift. Toen een wetgeleerde hem vroeg, welk het grote gebod in de wet was, antwoordde Jezus in woorden die aantoonden hoezeer hij met het Oude Testament vertrouwd was (Matth. 22:37-39): "Gij zult liefhebben den Heere uwen God met geheel uw hart en met geheel uwe ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven."
Mrs. Eddy heeft bewezen, dat de Bijbel onze gids is, niet naar een verafgelegen of een toekomstige hemel, maar naar het onderkennen van Gods tegenwoordigheid hier en nu.

Geen opmerkingen: