maandag 11 mei 2009

Vraag van de week

Heeft God een doel voor ieder van ons?

Hoe heb je gebeden om God’s doel te leren kennen en deze te volgen?

(Does God have a purpose for each of us? How have you prayed to learn and follow God's purpose for you?)

Geen opmerkingen: