woensdag 27 mei 2009

Taak

Lijkt het, alsof onze omgeving saai en duf is, of ons dagelijks werk eentonig en vervelend? "Zie van de plaats waar gij zijt" en erken de waarheid - en houd u daaraan - dat u in uw werkelijke zijn in Gemoed, Geest, Ziel, leeft, waar harmonie en vreugde bij voortduring verblijven. Het besef dat het weerspiegelen van de harmonische vreugdevolle werkzaamheid van het goddelijk Gemoed 's mensen werkelijke taak is, brengt degene die zijn werk heeft aan huis, in het kantoor, in de fabriek of ergens anders, er toe opgewektheid, vlugheid, ijver, vindingrijkheid, waakzaamheid en welwillendheid tot uiting te brengen, en zo worden dan zijn dagen interessant en aangenaam, en brengen ruime beloning met zich.

Zolang wij menen, dat ons geluk en welzijn afhankelijk zijn van personen of omstandigheden, zullen wij ze niet verwerven. Werkelijke en duurzame vrede, vreugde en voldoening kunnen alleen verkregen worden door ons algeheel te verlaten op God, Waarheid en Liefde, de bron van al het goede.

Geen opmerkingen: