donderdag 2 april 2009

Uw naaste liefhebben

Christian Science openbaart, dat God Alles-in-alles is. Hij is alle intelligentie, alle macht, al het goede. Christian Science openbaart dat de mens de geestelijke weerspiegeling van God is, en op volmaakte wijze uitdrukking geeft aan elke hoedanigheid van zijn goddelijke Vader-Moeder. Daar wij begrijpen dat deze geestelijke weerspiegeling de wezenlijke identiteit van de mens is, hebben wij vanzelfsprekend waardering voor onze naaste in plaats van hem te veroordelen, hebben wij hem lief, verdedigen hem, handelen ten opzichte van hem als wij zouden willen dat hij jegens ons zou doen.
Het is helemaal niet moeilijk om de werking van Liefde praktisch te benutten. Het is niet alsof wij een taak trachten te volbrengen die tegenstrijdig is met de natuurlijke krachten of wetten.
Men hoeft slechts gedurende een enkele dag oprecht de hoedanigheden van Liefde, zoals tederheid, onzelfzuchtigheid, barmhartigheid en nederigheid in toepassing te brengen om meer harmonie en geluk deelachtig te worden.

Geen opmerkingen: