dinsdag 28 april 2009

Nieuwe stem

Een nieuwe stem wordt in de wereld gehoord, een nieuwe hoop is geboren. De grondtoon dezer eeuw is niet chaos maar Christus. De Christus, zoals hij in Christian Science wordt begrepen, komt alle dingen herstellen. Maar voor dit herstel ten volle kan plaats vinden, moeten de oude dingen voorbijgaan en het oude materialisme moet vervangen worden door een geestelijk begrip van de schepping.

Geen opmerkingen: